Menigheten visjon:

Være et senter for frelse, utfrielse og gjenopprettelse. Føre mennesker inn i hva Gud har for den enkelte.

Menighetens mål er å drive arbeid på bibelens grunn og å bygge en livskraftig apostolisk menighet for å nå ut til mennesker i alle aldre i Kopervik - Karmøy, samt drive misjonsarbeid i inn- og utland.